Skladové kontejnery - s jednokřídlými dveřmi z boku

Skladové kontejnery s jednokřídlými dveřmi v boční stěně

Mobilní skladové kontejnery s jednokřídlými dveřmí jsou jednou z možných variant provedení mobilních skladových kontejnerů.

Dno
Je z dřevěných prken síly 35 mm, které jsou přišroubovány k nosným profilům z pozinkovaného
plechu síly 2 mm. Boky dna jsou osazeny podélnými profily z pozinkovaného plechu síly 1 mm.
V kontejnerech délky 2,25 m a 3 m mohou být použita též žárově pozinkovaná dna z ocelového
plechu s výstupky síly 3 mm.

Bočnice
Je z trapézového pozinkovaného plechu síly 0,75 mm, který je přinýtován na nosné profily z
pozinkovaného plechu síly 2 mm.

Zadní stěna
Je z trapézového pozinkovaného plechu síly 0,75 mm přinýtovaného k hornímu a spodnímu
profilu z pozinkovaného plechu síly 2 mm.
 
Střecha
Je z trapézového pozinkovaného plechu síly 0,75 mm přinýtovaného k nosným profilům z
pozinkovaného plechu síly 2 mm. Na obou koncích střechy jsou umístěny profily, které plní funkci
okapů.

 

Jednokřídlé dveře
 
Umisťují se do bočnice kontejneru.
 
Jsou z trapézového pozinkovaného plechu síly 0,75 mm přinýtovaného k obvodovým profilům
 
křídla. Obvodové profily jsou z pozinkovaných plechů síly 1 mm. Křídlo obsahuje kliku, zámek
 
s vložkou FAB a zábranu proti nežádoucímu vyvrácení dveří. Křídlo dveří je závěsy zavěšeno v
 
rámu dveří z ocelových profilů z pozinkovaného plechu síly 2 mm.

skladový kontejner s jednokřídlými dveřmi